Begeleiding

Om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen bij het omgaan met verlies, biedt de Kinderhoeksteen verschillende begeleidingssessies aan:

Ontmoetingsgesprek

Iedereen is uniek en elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Tijdens een vrijblijvend ontmoetingsgesprek maken we daarom kennis met elkaar en bespreken we de situatie. Ook praten we over de werkwijze van de Kinderhoeksteen en formuleren we aan de hand daarvan de doelen voor de begeleiding.

Rouw- en verliesbegeleiding kind

Voor kinderen kan het lastig zijn handen en voeten te geven aan gevoelens van rouw en verlies. Creatieve middelen kunnen dan een uitkomst bieden. Werkvormen als tekenen, schilderen, schrijven, spel en muziek ondersteunen het gesprek en helpen je kind zijn gevoelens te uiten. Zo krijgen rouw en verlies een plekje.

Rouw- en verliesbegeleiding ouders en kind

Als ouder/verzorger is het moeilijk om je kind te zien worstelen met verdriet. Terwijl je zelf bezig bent de emoties rondom een groot verlies een plek te geven, heeft je kind ook hulp nodig bij het rouwen. In zo’n situatie kan het prettig zijn om ondersteuning te krijgen. De Kinderhoeksteen helpt je graag om je kind te begeleiden tijdens dit moeilijke proces. Het doel: Stap voor stap verdriet en plek geven en samen de draad weer oppakken.

Begeleiding van ouders en kind kan op verschillende manieren worden ingevuld. Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is in jullie situatie. Naast gesprekken met het kind, kunnen ook gesprekken met ouders plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken is er ruimte voor verdriet en geeft de Kinderhoeksteen graag deskundig advies bij het beantwoorden van vragen als:

‘Is het goed om mijn kinderen mee te nemen naar de begrafenis van oma?’

‘Hoe kan ik mijn kinderen betrekken bij een afscheid?’

‘Hoe leg ik uit wat cremeren is?’

‘Hoe vertel ik dat…?’

Weerbaarheidstraining voor kinderen 7-13 jaar

De Kinderhoeksteen geeft de training Methode B, een combinatie van Rots en Wateroefeningen en vanuit Marietje Kessels project.

Weerbaar en weerbaarheid, wat is dat? Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Weerbaarheid betekent dat je leert om in een spannende situatie bewust te handelen, keuzes te maken en daarbij zelfvertrouwen ontwikkelt.

‘Voor actuele trainingsdata zie agenda’

Rouw- en verliesbegeleiding voor scholen en verenigingen

Als leerkracht heb je een begeleidende rol wanneer kinderen te maken krijgen met rouw en verlies. Bij ziekte, overlijden en echtscheiding in het leven van leerlingen, komt hun verdriet ook de school in. De begeleiding die daarbij komt kijken kan door docenten als zware (extra) taak worden ervaren. De Kinderhoeksteen geeft advies over hoe leerkrachten hier mee om kunnen gaan. Ik laat je graag zien dat je als leerkracht veel voor een leerling kunt betekenen, en hoe je dat het beste kunt aanpakken.

De Kinderhoeksteen biedt diverse soorten begeleiding en advies aan scholen en verenigingen:

  • Begeleiding leerkrachten (individueel of in teamverband)
  • Begeleiding leerlingen (klassikaal)
  • Hulp bij het opstellen of herzien van het rouwprotocol
  • Fixie en Growie training voor het kind of voor leerkrachten
  • Lezing, workshop of ouderavond rondom het thema ‘Kind en verlies’

Rouw- en verliesbegeleiding bij een miskraam

De impact van een miskraam wordt nog vaak onderschat. Een miskraam raakt je als vrouw, als partner en als gezin, ieder op zijn unieke manier. Het grote verdriet en de vele vragen kunnen voelen als een achtbaan die maar door raast. De Kinderhoeksteen helpt jou en je gezin omgaan met dit verlies.

Vanuit persoonlijke en professionele ervaring biedt ik een luisterend oor, een veilige plek om al je verdriet te mogen uitten, handvatten voor jou en je gezin en bovenal de erkenning dat je ongeboren kindje mag bestaan.

Loulou de zorguil

Kinderen houden zorgen en emoties vaak voor zichzelf. Ze willen anderen daar niet mee belasten en weten er vaak ook geen woorden aan te geven. Om kinderen te helpen op een speelse manier te leren hun zorgen of emoties te uiten, maakt de Kinderhoeksteen gebruik van zorguil Loulou. Deze wordt persoonlijk en op maat gemaakt.