Links

Partners van De Kinderhoeksteen

Rouwen en afscheid nemen is een intensief proces. Om kinderen, jongeren en hun ouders tijdens dat gehele proces goed te kunnen begeleiden, werkt De Kinderhoeksteen samen met verschillende partners. Zo kunnen we de juiste hulp bieden, op het juiste moment.


Zorgcoöperatie Lifetime

Zorgcoöperatie Lifetime biedt ambulante hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe) psychiatrische problematiek. Hulpverleners staan ook klaar om te helpen bij autisme en aanverwante stoornissen, verslavingsproblematiek, psychosociale problemen en maatschappelijke problemen.

Door samen te werken met Zorgcoöperatie Lifetime helpt De Kinderhoeksteen kinderen, jongeren en volwassenen bij het leren omgaan met een diagnose en biedt daarbij passende verliesbegeleiding.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Zorgcoöperatie Lifetime

 


FLOW coöperatie

De Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn (FLOW) richt zich op preventieve en oplossingsgerichte ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en welzijn. Door met veel topdeskundigen onder één dak samen te werken biedt FLOW coöperatie passende hulp voor jong en oud. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp bij sociale- of emotionele problemen, ondersteuning bij opvoedingsproblematiek, verliesbegeleiding en leerontwikkeling.

Binnen FLOW biedt De Kinderhoeksteen begeleiding aan jeugd en gezinnen die te maken hebben met ziekte, rouw en verlies.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van FLOW coöperatie

 

 

 


Van Nature Uitvaartzorg

Uitvaartondernemer Simon Rhijnsburger van Van Nature Uitvaartzorg biedt volledige begeleiding rondom een overlijden. Van oriënterende gesprekken over de wensen rondom een uitvaart tot het verzorgen van de overledene en het organiseren van de uitvaart. Samen met Van Nature Uitvaartzorg zet je koers naar een afscheid dat past bij de overledene én de nabestaanden.

Een goed afscheid is een belangrijke stap in het verwerken van een verlies. De Kinderhoeksteen werkt waar nodig samen met Van Nature Uitvaartzorg om nabestaanden in deze moeilijke periode te begeleiden.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Van Nature Uitvaartzorg

 

 


Toon Hermanshuis Zeewolde

Het Toon Hermanshuis Zeewolde is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Je bent er van harte welkom voor een kop koffie, maar ook voor een goed gesprek of voor deelname aan activiteiten.

De Kinderhoeksteen ondersteunt het Toon Hermanshuis Zeewolde met kennis op het gebied van rouw- en verliesverwerking.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Toon Hermanshuis Zeewolde

 


Stichting Langs de Zijlijn

Stichting Langs de Zijlijn zet zich in om aandacht te vragen voor de gevolgen voor kinderen uit gezinnen waarvan een ouder wordt getroffen door kanker. Hiermee wil Stichting Langs de Zijlijn meer begrip kweken voor de positie van kinderen en hun wankele positie tijdens het ziekteproces.

De Kinderhoeksteen draagt bij aan het werk van Stichting Langs de Zijlijn door kennis te delen. Daarnaast verzorgt De Kinderhoeksteen een creatieve workshop voor kinderen tijdens de landelijke dag van Stichting Langs de Zijlijn.

 

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Stichting Langs de Zijlijn

 

 


Remember Me

Remember Me is een landelijk platform met informatie, tips en adviezen over alles rondom afscheid nemen en uitvaarten. Onder het motto ‘Een uniek leven verdient een uniek afscheid’ hoopt Remember Me nabestaanden te inspireren op eigen en unieke manier afscheid te nemen van een naaste.

De Kinderhoeksteen deelt kennis en ervaring door het schrijven van gastblogs voor Remember Me.

 

Meer weten? Bezoek dan de website van Remember Me

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren