Weerbaarheidstraining voor kinderen (tot 16 jaar)

De Kinderhoeksteen geeft de training Methode B, een combinatie van Rots en Wateroefeningen en oefeningen uit het Marietje Kessels project.

Weerbaar zijn en weerbaarheid, wat is dat? Een kind dat weerbaar is heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Weerbaarheid betekent dan ook dat je leert om in een spannende situatie bewust te handelen, keuzes te maken en daarbij zelfvertrouwen ontwikkelt.

Wat is een weerbaarheidstraining?

Een weerbaarheidstraining of assertiviteitstraining is een training die kinderen helpt steviger in hun schoenen te staan. Dankzij oefeningen ontwikkelen onzekere kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen dat hen zal helpen anders op situaties te reageren. Soms hebben kinderen moeite om voor zichzelf op te komen, vinden ze het lastig om grenzen aan te geven of vragen ze niet om hulp terwijl ze dat wel nodig hebben. Speciaal voor die kinderen is een weerbaarheidstraining ontwikkeld die hen helpt deze vaardigheden te vergroten. In een veilige omgeving leren kinderen in kleine groepjes hoe zij kunnen reageren op het gedrag van anderen. Je kind leert welke woorden hij kan gebruiken en hoe hij lichaamstaal, stemgebruik en oogcontact kan inzetten om op een respectvolle en zelfverzekerde manier duidelijk te maken wat hij wel en niet wil.

Weerbaarheidstraining bij De Kinderhoeksteen

In zeven weken traint De Kinderhoeksteen je kind om voor zichzelf op te komen. De training heeft
als doel de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. Door in groepsverband
de juiste vaardigheden te oefenen leren kinderen bewuster te handelen, keuzes te maken en op te
komen voor hun eigen belang.

Meer weten over de weerbaarheidstraining voor kinderen? Neem dan gerust contact op
voor meer informatie.