Rouw- en verliesbegeleider Sabina Krijger

Sabina Krijger is erkend rouw- en verliesbegeleider en biedt ambulante medische rouwbegeleiding voor kind en gezin: mensen helpen weer rust, orde en overzicht te krijgen in de chaos van emoties. Sabina werkt daarnaast als kinderverpleegkundige in de thuiszorg voor ernstig zieke kinderen.

Uit eigen ervaring weet Sabina Krijger als geen ander dat een ingrijpende gebeurtenis je diep van binnen raakt. Maar de kracht om door te gaan, bij welk probleem dan ook, zit in je. Sabina richtte De Kinderhoeksteen op om kinderen en hun ouders/verzorgers te helpen deze kracht te benutten en hen te begeleiden bij het omgaan met rouw en verlies.

“Het is mijn missie om kind en gezin op eigen wijze te leren omgaan met verlies en verdriet. Door hen écht te zien en door aan te sluiten op hun unieke situatie.” – Sabina Krijger

“Samen” is de sleutel

Ieder kind is uniek en er is altijd een mogelijkheid voor een oplossing. Die oplossing is vaak dichterbij dan je op het eerste gezicht denkt. Kijk naar de mogelijkheden, erken en herken het verlies en zet talenten en kwaliteiten van het kind in om samen vooruit te komen.

Kennis en ervaring van Sabina Krijger

Door jarenlange ervaring in de intensieve thuiszorg voor kinderen, combineert Sabina Krijger haar psychosociale- en medische kennis met een flinke dosis inlevingsvermogen, liefde voor het kind, empathisch vermogen en betrokkenheid.

“Deze dingen vormen de basis voor mijn werk en maken dat ik mij met hart en ziel inzet om de juiste begeleiding aan kinderen en gezinnen te bieden. Ik volg daarbij altijd het kind, om vanuit zijn of haar beleving inzicht en overzicht te bieden in de achtbaan van emoties en gevoelens, hoe zwaar het ook is.” – Sabina Krijger

Diploma’s en certificaten:

Sabina volgt regelmatig bijscholingen om kennis omtrent rouw- en verliesbegeleiding voor kind en gezin actueel te houden.