Rouw- en verliesbegeleiding voor organisaties

Bij ziekte of het overlijden van familie krijgt ook de omgeving daar mee te maken. Als werkgever, leerkracht of hulpverlener is het in zo’n geval prettig als je weet hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Wat betekent rouw in een zorgsetting? Hoe kun je traumasensitief werken? En hoe ga je om met levend verlies? De Kinderhoeksteen wil organisaties en hulpverleners graag ondersteunen en adviseren. Sabina laat je graag zien dat je van grote betekenis kunt zijn en hoe je die belangrijke rol het beste kunt invullen.

Training en onderwijs voor hulpverleners

Sabina Krijger verzorgt training en onderwijs op maat over rouw, psychosociale familiezorg en traumasensitief werken voor hulpverleners. Dichtbij het gezin kunnen kinder- en jeugdverpleegkundigen, pedagogen en social workers de psychosociale begeleiding bieden die nodig is om familiegerichte zorg te optimaliseren. Met de juiste kennis kun je voor jouw cliënten een wereld van verschil maken.