Rouw- en verliesbegeleiding voor organisaties

Leerkrachten hebben een begeleidende rol wanneer kinderen te maken krijgen met rouw en verlies. Bij het overlijden van familie, bij ziekte en bij echtscheiding komt het verdriet van de leerling ook de school binnen. Ieder kind is uniek en reageert anders op zijn omstandigheden. Hier als docent op een goede manier mee om gaan is lang niet altijd gemakkelijk. Het begeleiden van deze kinderen kan voor docenten dan ook een zware (extra) taak zijn. De Kinderhoeksteen wil leerkrachten, scholen en verenigingen graag ondersteunen en adviseren. Sabina laat je graag zien dat je als leerkracht van grote betekenis kunt zijn en hoe je die belangrijke rol het beste kunt invullen.

Training en begeleiding voor scholen en verenigingen

De Kinderhoeksteen biedt diverse soorten begeleiding en advies aan scholen en verenigingen. Waar een organisatie behoefte aan heeft is sterk afhankelijk van de situatie. Zo kunnen lezingen en trainingen bijvoorbeeld een leidraad vormen voor het rouwprotocol op school. De hulpvraag kan ook gebaseerd zijn op het verlies van een leerling of het overlijden van familie van één van de kinderen op school. In dat geval kunnen docenten en/of leerlingen begeleid worden of ouders worden geïnformeerd.

Training en onderwijs voor hulpverleners

Bij ExpertCare verzorgt Sabina Krijger training en onderwijs over psychosociale familiezorg. Deze training is gericht op kinder- en jeugdverpleegkundigen, pedagogen en social workers die veelal werken in de thuissituatie. Doel van deze training is het samenbrengen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding. Dichtbij het gezin kun je de psychosociale begeleiding bieden die nodig is om de familiegerichte zorg te optimaliseren.

In de module Psychosociale Familiezorg is daarom o.a. aandacht voor palliatief redeneren, psychologische basisbehoeftes, kind en gezin, systeemtheorie en traumasensitief werken.