Partners De Kinderhoeksteen

Rouwen en afscheid nemen is een intensief proces. Om kinderen, jongeren en hun ouders tijdens dat gehele proces goed te kunnen begeleiden, werkt De Kinderhoeksteen samen met verschillende partners. Zo kunnen we de juiste hulp bieden, op het juiste moment.

Netwerk Integrale Kindzorg

Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht bestaat uit een groep ervaren (zorg)professionals. Samen zorgen zij voor goede hulp bij het zorgen voor een ernstig ziek kind. Daarbij wordt niet alleen naar het zieke kind gekeken, maar ook naar de ouders en andere gezinsleden. Heb je hulp nodig bij het organiseren of vinden van de best passende zorg? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Dan staat Netwerk Integrale Kindzorg voor je klaar.

De Kinderhoeksteen werkt veel samen met het Netwerk Integrale Kindzorg om gezinnen en zieke kinderen de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Meer weten? Bezoek dan de website van Netwerk Integrale Kindzorg.

Zorgcoöperatie Lifetime

Zorgcoöperatie Lifetime biedt ambulante hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe) psychiatrische problematiek. Hulpverleners staan ook klaar om te helpen bij autisme en aanverwante stoornissen, verslavingsproblematiek, psychosociale problemen en maatschappelijke problemen.

Door samen te werken met Zorgcoöperatie Lifetime helpt De Kinderhoeksteen kinderen, jongeren en volwassenen bij het leren omgaan met een diagnose en biedt daarbij passende verliesbegeleiding.

Meer weten? Bezoek dan de website van Zorgcoöperatie Lifetime

FLOW coöperatie

De Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn (FLOW) richt zich op preventieve en oplossingsgerichte ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en welzijn. Door met veel topdeskundigen onder één dak samen te werken biedt FLOW coöperatie passende hulp voor jong en oud. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp bij sociale- of emotionele problemen, ondersteuning bij opvoedingsproblematiek, verliesbegeleiding en leerontwikkeling.

Binnen FLOW biedt De Kinderhoeksteen begeleiding aan jeugd en gezinnen die te maken hebben met ziekte, rouw en verlies.

Meer weten? Bezoek dan de website van FLOW coöperatie

Van Nature Uitvaartzorg

Uitvaartondernemer Simon Rhijnsburger van Van Nature Uitvaartzorg biedt volledige begeleiding rondom een overlijden. Van oriënterende gesprekken over de wensen rondom een uitvaart tot het verzorgen van de overledene en het organiseren van de uitvaart. Samen met Van Nature Uitvaartzorg zet je koers naar een afscheid dat past bij de overledene én de nabestaanden.

Een goed afscheid is een belangrijke stap in het verwerken van een verlies. De Kinderhoeksteen werkt waar nodig samen met Van Nature Uitvaartzorg om nabestaanden in deze moeilijke periode te begeleiden.

Meer weten? Bezoek dan de website van Van Nature Uitvaartzorg

Stichting Langs de Zijlijn

Stichting Langs de Zijlijn zet zich in om aandacht te vragen voor de gevolgen voor kinderen uit gezinnen waarvan een ouder wordt getroffen door kanker. Hiermee wil Stichting Langs de Zijlijn meer begrip kweken voor de positie van kinderen en hun wankele positie tijdens het ziekteproces.

De Kinderhoeksteen draagt bij aan het werk van Stichting Langs de Zijlijn door kennis te delen. 

Meer weten? Bezoek dan de website van Stichting Langs de Zijlijn

Stichting verbonden in verlies

Wat biedt Stichting verbonden in verlies?

De Stichting Verbonden in Verlies is opgericht met als doel:

Het faciliteren van ondersteuning rondom verlies en rouw in de breedste zin van het woord.

Aanleiding tot het oprichten van deze stichting was het initiatief om een herdenkingsmonument op te richten voor stil geboren kinderen op de algemene begraafplaats van Zeewolde. Tegelijkertijd ook het plaatsen van een zogenoemde brievenbus naar de hemel, kortweg Hemelpost.

Tijdens de uitwerking van dit project kwamen initiatiefnemers Erik Wallenburg, Wilma van Kasteel, Nancy Polderman en Simon Rhijnsburger er achter hoeveel stil verdriet en rouw rondom stil geboren kindjes er is, maar ook rondom om ander verlies, dat nog altijd moeilijk bespreekbaar blijkt te zijn.

Besloten is om daarom de Stichting Verbonden in Verlies op te richten, om ook na de realisatie van het monument, door te gaan met het organiseren van ondersteuning rondom verlies en rouw. Ook om evenementen te organiseren zoals een bijeenkomst rond Allerzielen en Wereldlichtjesdag.

Meer weten? Bezoek dan de website van www.verbondeninverlies.nl 

Condole

Wat biedt Condole?

De app biedt troost, ondersteuning en informatie voor iedereen die een dierbare is verloren. Naast dat de app is te gebruiken als digitaal condoleanceboek, geeft de app ook tips en informatie over rouw en verlies, die voor elke gebruiker waardevol zijn. De meerwaarde van de app zit hem in het contact en de ondersteuning dat u als gebruikers onderling kunt hebben. Zo kunt u op een laagdrempelige manier uw hulp aan naasten bieden of troost krijgen.

Troost mag ook uit de professionele hoek komen. Zo toont de app stichtingen en gecertificeerde rouwdeskundigen in de buurt. Wie daar behoefte aan heeft, kan via de app op een laagdrempelige manier met hen in contact te komen.

De Kinderhoeksteen staat vermeld in de app van Condole

Meer weten? Bezoek dan de website van www.condole.nl