Tag Archief van: rouw en verliesbegeleider

Als ouder wil je je kind natuurlijk zoveel mogelijk beschermen. Je gaat om deze reden soms confrontatie met moeilijke emoties uit de weg. Toch is het juist goed om kinderen te betrekken bij emotionele situaties, ook als het angst of verdriet bij het kind kan oproepen. Kinderen hebben de mogelijkheid om veerkracht te ontwikkelen. En je hebt er zelf een hand in om dit te stimuleren.

Van nature veerkrachtig

Kinderen hebben van nature veel veerkracht, waardoor ze tegenslagen goed kunnen handelen. Dit wordt niet altijd erkend door de omgeving. Bij emotionele situaties reageren kinderen op de mensen om hun heen, dus de manier waarop hun omgeving hier mee omgaat heeft een impact op het kind en hoe hij hiermee leert omgaan. Een goede ondersteuning van mensen waarbij ze zich veilig voelen, helpt dan om de natuurlijke veerkracht te vergroten. Door kinderen te leren dat je een keuze hebt in hoe je hiermee omgaat en ze te helpen om woorden te geven aan hun gevoelens en problemen, komen ze zelf vaak al tot mooie conclusies en oplossingen.

Problemen voorkomen

Wanneer confrontatie met een schokkende of ingrijpende gebeurtenis het welzijn van het kind bedreigt, is het van belang dat het kind hier op een helpende manier mee om leert gaat. Dit betekent dat het kind accepteert dat dingen soms zijn zoals ze zijn en dat je als kind goed bent zoals je bent, maar nog veel mag en kan leren. Anders bestaat de kans dat het kind een overlevingsstrategie aanleert die niet helpend is. Gevoelens worden dan niet goed verweven, wat later in het leven voor problemen kan zorgen. Een kind dat emotioneel sterk in zijn schoenen staat kan negatieve invloeden daarom beter handelen, zonder dat dit directe ernstige gevolgen heeft. Bestaande eigenschappen en kwaliteiten van het kind, zoals een positiviteit , humor, flexibiliteit , spelen hierin een rol.

Omgaan met gevoelens

Een veerkrachtig kind voed je niet op door gevoelens uit de weg te gaan, maar juist door kinderen te leren omgaan met hun gevoelens vanuit verbinding en veiligheid. Wanneer een kind te maken krijgt met tegenslagen of stress, is dit een kans voor het kind om de nodige vaardigheden ontwikkelen. Hoe kinderen met deze gevoelens omgaan, heeft invloed op hun verdere leven. Als er geen mogelijkheden binnen bereik zijn voor het kind, beïnvloedt dit de mate waarop een kind kan herstellen. Ouders en professionals hebben hier dus zeker invloed op.

Eigen kracht benutten

Het vergroten van veerkracht kun je op verschillende manieren stimuleren. Door hulpbronnen aan te reiken waardoor een kind de nodige vaardigheden kan ontwikkelen en zelfvertrouwen kan opbouwen, kun je een goed vangnet bieden waar kinderen sterker uit kunnen komen. Wanneer kinderen hun eigen kracht kennen en benutten, zich verbonden voelen met hun omgeving, krijgen ze er een versterkt gevoel van eigenwaarde voor terug. Ze worden bewust van hun eigen gevoelens, die ze leren uitdrukken en accepteren. Zo kunnen ze positiever reageren op tegenslagen, nu en in de toekomst.

Over De Kinderhoeksteen

Wil je je kind helpen om sterker uit een situatie te komen en tegenslagen in het leven te overwinnen? Bij De Kinderhoeksteen kun je dan terecht voor begeleiding bij het leren verweven van gevoelens na ingrijpende gebeurtenissen. Wil je weten wat Sabina voor jou en je kind kan betekenen? Neem dan contact op en ontdek de mogelijkheden.

De Kinderhoeksteen – https://dekinderhoeksteen.nl/even-voorstellen/

Als je kind de diagnose ‘kanker’ krijgt, staat de wereld op zijn kop. Niet alleen die van jou, maar van het hele gezin. Je hebt te maken met een ingrijpende gebeurtenis die het hele gezin raakt. Elk gezinslid gaat hier op zijn eigen manier mee om. Soms kroppen mensen dit verdriet op. Het is belangrijk om met elkaar te blijven communiceren en in verbinding met elkaar te blijven, al is dat moeilijk tijdens de behandelingen. Zo voorkom je dat het gezin langs elkaar gaat leven of dat deze gevoelens tot uitbarsting komen en er conflicten ontstaan. Voor kinderen én ouders kan het dan helpend zijn om begeleid te worden bij het omgaan met het verdriet.

Handvatten voor het verwerkingsproces

Als ouder is het al moeilijk genoeg om grip te krijgen op je eigen emoties, laat staan die van je kind(eren). Je kunt dan de hulp inschakelen van De Kinderhoeksteen. Zo word je geholpen om kinderen beter te ondersteunen in deze moeilijke periode. Je krijgt handvatten om met alle emoties en gevoelens van kinderen en jezelf om te gaan. Daarnaast krijg je advies over de beste handelwijze in bepaalde situaties. Hoe betrek je kinderen en leg je ingewikkelde dingen op een begrijpelijke manier uit zonder kinderen angstig te maken?

Moeilijke gevoelens

Het kan lastig zijn om verbinding te krijgen met de gevoelswereld van je kind. Wanneer kinderen te maken krijgen met moeilijke emoties die ze niet begrijpen of kunnen verwoorden, kan dit zich op verschillende manieren uiten. Misschien lijken ze teruggetrokken en stil, of juist onrustig en aandachtvragend. Veel kinderen kunnen te maken krijgen met gedragsproblemen als agressie en concentratieproblemen, wat zich kan openbaren in moeilijkheden op school. Het is erg ingewikkeld voor kinderen om deze gevoelens onder woorden te brengen.

Inzicht in belevingswereld

Je kunt je kind leren om hier woorden aan te geven en weer contact maken door creatieve middelen als tekenen, schilderen, spel en muziek te gebruiken. Ook kun je POPtalk inzetten om gevoelens in beeld te brengen, zodat ze er van een afstandje naar kunnen kijken. Zo krijgen kinderen een soort ‘helikopterview’ van hun emoties, zonder dat ze hierdoor overspoeld raken. De belevingswereld van kinderen wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt voor de ouders. Het helpt kinderen om hun eigen gevoelens te begrijpen en op een helpende manier te uiten.

Een luisterend oor

Als een tiener zich niet aan je openstelt, kan het helpen om je kind te laten praten met een professional, die hiermee veel ervaring heeft. Voor jonge kinderen is het moeilijker om hun gevoelens uit te drukken en kan een hulpmiddel een uitkomst zijn. Daarom heeft De Kinderhoeksteen een knuffeltje ontwikkeld dat troost biedt aan kinderen: de zorguil. Door een briefje of tekening in het buideltje te stoppen, kunnen ze vertellen hoe ze zich voelen. Samen met de ouder kunnen ze hier dan afspraken over maken.

Over de Kinderhoeksteen

Kan je kind en gezin wel wat ondersteuning gebruiken bij het omgaan met emoties? Met haar  achtergrond als verpleegkundige heeft rouw- en verliesbegeleider Sabina Krijger veel ervaring en inzicht in het ingrijpende effect van ziekte op het gezinsleven. Zij kan je gezin daarom weer op weg helpen door orde te scheppen in de chaos van emoties. Met haar inlevingsvermogen en empathische betrokkenheid geeft ze elke ouder weer de kracht om hun kind te begrijpen en te helpen. Zo leert iedereen op zijn eigen manier omgaan met verlies en verdriet. Benieuwd wat Sabina voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

De Kinderhoeksteen– https://dekinderhoeksteen.nl/even-voorstellen/ 

POPtalk – https://dekinderhoeksteen.nl/begeleiding/poptalk/